Rezervace
Litujeme, hotovostní záloha ani elektronové či bankomatové karty nejsou akceptovány jako garance pronájmu na jeho počátku, pronájem je možné uhradit hotově až po dohodě na konci pronájmu.

Upozorňujeme, že rezervace provedená přes tento rezervační formulář je závazná a nebude-li přistavené vozidlo vyzvednuto či rezervace telefonicky zrušena na +420 225 345 000 alespoň 1 hodinu před uvedeným časem vyzvednutí, bude fakturován servisní poplatek ve výši 1000 Kč za plané přistavení vozidla.

Model není garantován
Tarif
denní cena 2-4 denní víkend 7-28 dnů

Cestuji s:
Mám nárok na slevu
Máte-li zájem o pronájmy delší jak 28 dnů, prosíme, kontaktujte Hertz na tel. +420 225 345 000.
Pokud jste firemním klientem Hertz a chcete využít existujících smluvních cen na pronájem vozidla k vlaku či hradit pronájem fakturou, prosíme, zašlete standardní objednávkový formulář s tímto požadavkem na rezervace@hertz.cz
Vyzvednutí, vrácení vozidla:
Vyzvednutí: Vrácení:
Datum: Datum:
Hodina: Hodina:
 
Místo vyzvednutí: Místo vrácení:
 
Číslo / název vlaku:
Požadovaná extra výbava:
Na počátku pronájmu vám může být nabídnuto další pojištění osob pro případ nehody, pojištění proti nehodě eliminující spoluúčast, pojištění předního skla apod. Informujte se prosím na počátku pronájmu vozidla.
Upozorňujeme, že pronájmy započaté mezi 20:01-7:59 v Praze, 16:31-7:59 v Ostravě a Olomouci podléhají poplatku mimo otevírací hodiny ve výši 1080 Kč vč. DPH.
V případě dotazů kontaktujte Hertz telefonicky: +420 225 345 000 nebo e-mailem:
Potvrzení rezervace: Potvrzuji, že mnou poskytnuté kontaktní údaje jsou pravdivé a že splňuji podmínky pro pronájem vozidla (tj. mám platné osobní doklady a vlastním platební kartu s autorizačním limitem alespoň 5000 Kč nad předpokládanou částkou pronájmu). Jsem si vědom(a), že tato rezervace je závazná. V případě nevyzvednutí přistaveného vozidla nebo nezruším-li rezervaci telefonicky alespoň 1 hodinu před plánovaným vyzvednutím vozidla na tel. +420 225 345 000, zavazuji se uhradit společnosti Hertz servisní poplatek za plané přistavení vozidla ve výši 1000 Kč, který pokryje náklady spojené s přistavením rezervovaného vozidla a ušlý zisk z nerealizovaného pronájmu, ke kterému bylo vyčleněno vozidlo.